Teslimat ve İade

Genel Hükümler

ALICI, zeytinal.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

Cayma Hakkı

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 3 gün içinde malı redederek cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren 2 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. (bkz Mesafeli Sözleşmeler Hakkında Yönetmelik madde 9/2) Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.Zeytinal, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üç gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt eder.395 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için SATICI, ALICI’ya imzalanmak üzere iade formu veya gider makbuzu gönderebilir. Fatura düzenlemekle yükümlü kuruluşlar, iade işlemini iade faturası ile yaparlar. İade için gerekli evraklar imzalanıp SATICI’ya gönderilene kadar SATICI iade işlemlerini başlatmayabilir. SATICI, gerek duyması durumunda, evrakların ulaştırılmasındaki masrafları ALICI’dan tahsil eder. KKTC ve yurtdışı gönderilerinde ALICI, cayma durumunda dahi gümrükte almış olduğu ürünlerin vergilerini ödemekle yükümlüdür. Gümrükten her ne şekilde olursa olsun teslim alınmayan ürünler için ALICI’nın cayma hakkı bulunmamaktadır. Mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkındaki yönetmeliğin 8.maddesi uyarınca, cayma hakkı ürünlerin teslim aldığı tarihten itibaren başlar.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürün ve Hizmetler

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz.Ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.Kampanyalı satılan ürünlerin SATICI’ya iadesi kampanya bitmeden önce yapılamazsa, SATICI iadeyi reddedebilir.

Kampanyalı satılan ürünlerin SATICI’ya iadesi kampanya bitmeden önce yapılamazsa, SATICI iadeyi reddedebilir.